Cursos disponibles

En aquest curs hi trobareu eines, recursos activitats, ... per a poder realitzar de forma transversal, o de forma troncal en diferents moments de l'ESO. Hi ha activitats i recursos directes i altres que es poden incloure o tenir en compte en les altres matèries.

Reflexions, recursos, activitats, hàbits a millorar, etc. Tot això i més trobareu a aquest curset, amb la intenció de millorar la coeducació a l'etapa 10-12 anys.